Styrelsen

Styrelse MfGDJ fr o m 30/10-2021


Ordförande:                    Henrik Steen

Vice Ordförande:           Björn Santesson

Sekreterare:                    Oscar Ekenvik

Kassör:                              Kent Rothoff

Ledamot:                         Hans Pursche

Suppleant 1:                    Mikael Thuresson

Suppleant 2:                   Jonas Nilsson


Revisor 1:                         Hans Pettersson

Revisor 2:                        Jan Björkengren


Valberedning Sammankallande:   Vakant

Valberadare 1:                                      Vakant

Valberadare 2:                                     Vakant


Epost styrelsen:    styrelsen@mfgdj.nu

Epost person:        förnamn.efternamn@mfgdj.nu