Övriga

Övriga ansvar inom MfGDJ fr o m 30/10-2021


Trafikansvarig:                Markus Billock

Maskinasvarig:                Staffan Källström

Verkstadsansvarig:         Per Olov Andersson

Infrastrukturansvarig:   Lars Persson

Fastighetschef:                Henrik Steen

PR-ansvarig:                     John Willans

Utredning:                        Hans Pursche

Trafiksäkerhet:                 Hans Pursche

Utbildning:                        Oscar Ekenvik

Restaurangvagn:             Markus BillockEpost person:        förnamn.efternamn@mfgdj.nu