Övriga

Övriga ansvar inom MfGDJ fr o m 1/5-2024


Trafikchef:                         Oscar Ekenvik

Bitr.   TC                             Dan Johansson

Maskinchef:                      Staffan Källström

Verkstadsansvarig:         Per Olov Andersson

Infrastrukturansvarig:    Christopher Herou

Bitr. Infra                            Andreas Nykvist

Fastighetschef:                Henrik Steen

Utredning:                        Hans Pursche

Trafiksäkerhet:                 Hans Pursche

Utbildning:                        Oscar Ekenvik
Epost person:        förnamn.efternamn@mfgdj.nu