B1371

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

SJ B 1371

Data B 1371

Längd

19,49 m

Tjänstevikt

70,2 ton

Mat. vikt

60 ton

Tendervikt

20,6 ton

Ångtryck

12 kg/cm2

Drivhjulsdiameter

1,75 m

Kol

6 ton

Vatten

20 m3

Hastighet

90km/tim

Byggår

1918


Transportmedel är ett tekniskt system för transport av passagerare och/eller gods.

Ett fordon är ett hjälpmedel för frakt och transport till lands eller över is. Rälsburna transportmedel kallas järnvägsfordon.

 
Utdrag ur Wikipedia.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved