Medlemsmöte2017

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Medlemsmöte söndagen den 26/11 -17

13:00

Första direktionen hos GDJ (mars 1855) bestod av följande personer:


W. Nisser

P. Murén

Erik Dan. Grape

G. A. Lundhquist

W. Elfbrink

G. F. Göransson

O. L. Krey


Källa: GEFLE-DALA JÄRNVÄGAR 1855-1908


"Förvaltningen af järnvägen utöfvas af direktionen, som är underordnad

bolagsstämmans beslut. Detaljskötseln af de olika afdelningame är däremot öfverlämnad åt afdelningscheferna.

Under järnvägens första 40 år var trafikchefen ansvarig inför direktionen icke blott för trafikens säkra och ändamålsenliga bedrifvande utan äfven för att ordning vid trafik-, ban- och maskinafdelningama iakttogs i allt, som rörde ekonomi och disciplin, och ägde han utfärda alla order och föreskrifter, som

han härför ansåg nödvändiga."
Källa GEFLE-DALA JÄRNVÄGAR 1855-1908


Välkomna till medlemsmöte.


Vi kallar till föreningsmöte kl 13:00 Vid föreningens lokstallar. Vi går ut med information om detta för att folk undrar hur det går för föreningen. Vi hoppas att så många som möjligt kommer på detta möte så att vi kan få ut det bästa av mötet.

Vi bjuder på lättare förtäring: Kaffe, Te, mackor och frukt.


Vi söker nya personer som kan tänka sig ta positioner i föreningen för att vi behöver få fler som vill driva föreningen framåt.


Vi söker just nu personer till följande positioner:


- Ny kassör

- Ny biträdande kassör

- Ny biträdande fastighetsansvarig

- Ny biträdande till trafikchefen


samt personer som vill hjälpa till med att få tillbaka vårat tillstånd.


Känns de här punkterna lockande för dig, eller känner du att du vill göra något annat för föreningen så tveka inte att höra av dig till oss i valberedningen.


Vi i valberedningen är:


Jacob Larsson

Telefon: 070-8423730

mail: jacob.larsson@mfgdj.nu


Henrik Johansson

Telefon: 070-0592592

Mail: henrik.johansson@mfgdj.nu

37 st av GDJs lok hade namn. Från 1899 endast numrerades loken.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved