Järnvägsmuseum

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Museets äldsta vagn som rullat på Siljansbanan.

Interiör från museets finaste inspektionsvagn GDJ Bo50

Järnvägsmuseumet i Falun finns i ett av lokstallarna vid Falun C

 

I museet visas en del av museiföreningen Gefle-Dala Jernvägs fordonspark. Ånglok, lokomotorer, personvagn och rälsbuss är fordonen som kan beses. Servering finns för fika sugna.

 

 

Öppettider                     


Museets öppnas efter överrenskommelse


Kontakta oss längre ned på denna sida så kommer vi överrens om tidpunkt. 


Välkomna

 

Hitta till Järnvägsmuseeumet

 

Från järnvägsstationen/magasinet följ skyltning till Lokstallarna. Entré finns vid första lokstallsbyggnaden.

 

Vid frågor kontakta:

 

Torsten Bodin

 

Tel: 070-848 99 18

E-post: mail.mfgdj.nu

GDJs Museum öppnade sina portar första gången i mitten av 90-talet. Sedan har det inte hänt så mycket då vi som förening har satsat på körningar under åren.


Från och med i år så är tanken att vi skall göra det lite bättre och mer intressant för besökarna. Vi kommer att flytta fram en del sevärda saker utanför ingången till Museet. Vattenkiosken som förut stått utanför Dalarnas musem och Norra station kommer att flyttas på rätt plats utanför ingången till museet. Vi kommer även att flytta in lite fler fordon och komplettera med text och lite infomation vad det är som står där. De flesta av oss inom föreningen kommer också att kunna berätta lite om vad det är som vi ser....

GDJ=Gefle-Dala Jernväg. BJ=bergslagernas Järnvägar

MfGDJs område består av två stallbyggnader. Den mindre (som idag är museum) var från början GDJs.

När BJ drog linjen från Göteborg till Borlänge och vidare hit till Falun så fick dom det lilla lokstallet och GDJ byggde det större stallet som finns innanför.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel: 070-6163553         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved