Styrelse

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

För att en förening skall kunna fungera krävs det ett antal personer i ledande ställning. Det krävs också ett engagemang.


En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha.


Antalet personer som är villiga att ta detta ansvar avgör vad föreningen mäktar med att åstadkomma. Vi behöver alltid fler personer som vill ta på sig detta arbete.


/Hans Pursche

Trafikchef

Styrelse och funktionärer 2018

Ordförande

Leif Fagerström

072-0058560


Vice ordförande

Christopher Herou

070-4082783


Sekreterare

Jan Björkengren

076-8224713


Kassör

Hans Pursche

070-6163553

Epost:

Ledamotförnamn.efternamn@mfgdj.nu

Ledamot

Torsten Bodin


Ledamot
Suppleant

Björn SantessonSuppleant

Per MatssonRevisor

Lars-Erik Torstenson


lars-erik.torstenson@mfgdj.nu

Revisor

Mikael Elfsberg


mikael.elfsberg@live.se

Revisor Suppleant

Börje Steen


borje.steen@falubo.se

Valberedning sammankallande

Kjell G Bränge


kjell.g.brange@mfgdj.nu

Valberedning

VakantValberedning

VakantEmail till alla aktiva i föreningen


förnamn.efternamn@mfgdj.nu


(små bokstäver. å och ä=a. ö=o)

Avdelningschefer

Trafikchef

Hans Pursche

070-616 35 53

Säkerhetsansvarig

Maria Nilsson

070-823 38 32

Maskinchef

Dan Falk

072-536 62 76

Banchef

Lars Persson

070-072 86 15

Fastighetschef

Henrik Steen

070-508 87 89

Övriga funktionärer

Hemsidesadm.

Hans Pursche

070-616 35 53

Kontaktperson JHRF

Jan-Anders Johansson

072-528 67 15

Medlemsregister

Kjell G Bränge

073-919 93 33

Redaktör GJDnytt

Vakant


Utredare Olyckor/tillbud

TBA


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel: 070-6163553         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved