Styrelse

Copyright @ All Rights Reserved

 

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun Tel: 070-6163553 All Rights Reserved Copyright2017 MfGDJ

För att en förening skall kunna fungera krävs det ett antal personer i ledande ställning. Det krävs också ett engagemang.

 

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha.

 

Antalet personer som är villiga att ta detta ansvar avgör vad föreningen mäktar med att åstadkomma. Vi behöver alltid fler personer som vill ta på sig detta arbete.

 

/Hans Pursche

Trafikchef

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Styrelse och funktionärer 2018

Ordförande

Peter Norberg

073-067 92 77

peter.norberg@mfgdj.nu

Vice ordförande

Jan Billock

073-683 37 03

jan.billock@mfgdj.nu

Sekreterare

Charles Foreman

 

charles.foreman@mfgdj.nu

Kassör

Hans Pursche

070-616 35 53

hans.pursche@mfgdj.nu

Ledamot

Christopher Herou

 

christopher.herou@mfgdj.nu

Ledamot

Torsten Bodin

 

torsten.bodin@mfgdj.nu

Suppleant

Maria Nilsson

070-823 38 32

maria.nilsson@mfgdj.nu

Suppleant

Nils Holhut

 

nils.holhut@mfgdj.nu

Suppleant

Emelie Westerberg

 

emelie.westerberg@mfgdj.nu

Suppleant

Jan Björkengren

 

jan.bjorkengren@mfgdj.nu

Revisor

Lars-Erik Torstenson

 

lars-erik.torstensson@comhem.se

Revisor

Mikael Elfsberg

 

mikael.elfsberg@live.se

Revisor Suppleant

Börje Steen

 

borje.steen@falubo.se

Valberedning sammankallande

Henrik Johansson

070-059 25 92

henrik.johansson@mfgdj.nu

Valberedning

Jacob Larsson

070-842 37 30

jacob.larsson@mfgdj.nu

Valberedning

Kjell G Bränge

 

kjell.g.brange@mfgdj.nu

Avdelningschefer

Trafikchef

Hans Pursche

070-616 35 53

Säkerhetsansvarig

Maria Nilsson

070-823 38 32

Maskinchef

Dan Falk

072-536 62 76

Banchef

Lars Persson

070-072 86 15

Fastighetschef

Henrik Steen

070-508 87 89

Övriga funktionärer

Hemsidesadm.

Hans Pursche

070-616 35 53

Kontaktperson JHRF

Jan-Anders Johansson

072-528 67 15

Medlemsregister

Kjell G Bränge

073-919 93 33

Redaktör GJDnytt

Vakant

 

Utredare Olyckor/tillbud

TBA

 

 

 

 

Email till alla aktiva i föreningen

 

förnamn.efternamn@mfgdj.nu

 

(små bokstäver. å och ä=a. ö=o)