Föreningen

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

MfGDJMuseiföreningen Gefle-Dala Jernväg bildades 1974 med syftet att bevara och levandegöra järnvägsmaterial från i huvudsak Dalarna. Föreningen har sitt säte i Falun, där man äger två stycken rundstall om totalt 18 stallplatser. Föreningen äger även stationshuset i Grycksbo och ett större fd. beredskapsförråd i Bergsgården. I det ena av rundstallarna är ett museum inrättad, som håller öppet vissa dagar i veckan för besökande.


Föreningen bedriver renoveringar i egen regi och har en väl utrustad verkstad för ändamålet, inrymd i det rundstall som inte innehåller museiföremålen.


Föreningen har åtta ånglok, två ellok, tre större och fyra mindre diesellok samt en rälsbuss och en motorvagn.. Därtill kommer totalt sex personvagnar, varav tre i trä, en cafévagn, en restaurangvagn och en sovvagn. Ett tjugotal godsvagnar finns också, varav många är renoverade och trafikdugliga. Till detta kommer också några fordon som föreningen har på deposition från Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, ett ånglok och ett stort diesellok.


Bli medlem

Vi välkomnar dig som medlem i föreningen!


Som medlem kan man vara såväl passiv som aktiv.


Vår huvudmålsättning är att för framtiden bevara, renovera och levandegöra såväl historisk som kulturellt intressant järnvägsmateriel inom Bergslagsregionen men även i särskilda fall utanför regionen.


Föreningen verkar även för att kunna företaga resor med järnvägsmaterielen för medlemmar, allmänheten och på beställning samt att samarbeta med likartade föreningar.


Vår trafik omfattar tåg dragna av ånglok, ellok, eller diesellok. Vår trafik publiceras på föreningens hemsida, i medlemstidningen GDJ-nytt och genom annonsering.


Medlemsavgiften erläggs till föreningens Plusgiro enligt nedan. Medlemskapet avser kalenderår.


Frågor rörande medlemskap skickas på e-post till föreningens medlemsregistrator. Se uppgift under rubriken Styrelse.


Ett medlemskap kan erhållas när som helst under kalenderåret.


Medlemsavgifter

Fullbetalande medlem 300:-

Pensionär 200:-

Familjemedlem 50:-

Boendes på samma adress som fullt betalande medlem eller pensionärsmedlem/Ungdomsmedlem, Upp till 18 år. 100:-

 


Medlem  blir  man  enklast  genom  att  betala  in  lämpligt  belopp  på  föreningens Plusgirokonto 68 55 03-5. Glöm  inte att  uppge  namn,  adress,  födelsetid (åååå-mm-dd), samt  att  det  avser medlemsavgift  2017. Och om möjligt din e-post adress. Betalar du via eget konto på din banks Internetkontor, syns din adress automatiskt.


Som medlem får man:


– Träffa många människor


– Speciella resor reserverat för medlemmar


– Information om verksamheten


– För trafiktjänstgöring gäller särskilda regler


– Engagera sig i olika projekt inom förening och järnvägsförvaltning


För dig som vill vara aktiv medlem:


– Verkstadsarbete i Falun med renovering av bl.a. lok och vagnar


– Fastighetsskötsel av våra lokstall och andra byggnader- Marknadsföring av järnvägen och dess verksamheter


– För vistelse i spår gäller särskilda regler


– Arbete i trafiken i och omkring våra tåg


– Arbete i järnvägskaféet i Grycksbo


Man får vara aktiv inom olika områden, och byta när det passar. Man kan lägga ned mycket tid, eller mindre med tid med att vara aktiv, det avgör man själv.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel: 070-6163553         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved