Stadgar

Copyright @ All Rights Reserved

 

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun Tel: 070-6163553 All Rights Reserved Copyright2017 MfGDJ

Stadgarna för en ekonomisk förening ska enligt svensk lag innehålla:

 

- Föreningens firma

-Den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte

- Ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art

 

- Den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen, hur insatserna ska fullgöras

 

- Antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt tiden för deras uppdrag,

 

- Vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,

 

-Vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta.

 

Källa: Wikipedia

 

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Stadgar