Stadgar

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Stadgar

Stadgarna för en ekonomisk förening ska enligt svensk lag innehålla:


- Föreningens firma

 

-Den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte

 

- Ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art


- Den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen, hur insatserna ska fullgöras


- Antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt tiden för deras uppdrag,


- Vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,


-Vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta.


Källa: WikipediaMuseiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel: 070-6163553         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved