Lok

Copyright @ All Rights Reserved

 

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun Tel: 070-6163553 All Rights Reserved Copyright2017 MfGDJ

Ett fordon är ett hjälpmedel för frakt och transport till lands eller över is, med undantag av rälsburna transportmedel.

Transportmedel är ett tekniskt system för transport av passagerare och/eller gods.

Utdrag ur Wikipedia.

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Lok