Ånglok

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Ånglok


Vi på MfGDJ har tillgång till 8 stycken ånglok som finns i Falun. Den äldsta byggdes 1918 och den yngsta 1929. Under veckorna som kommer så kommer denna hemsida att kompletteras med dessa lok, historia, i vilket skick dom är och lite annan information som kan vara av intresse,.

Ett ånglok är ett lokomotiv för järnväg eller spårväg med en ångmaskin som motor. Ångloket var den första användbara loktypen, men används inte längre kommersiellt i industriländer. I vissa utvecklingsländer finns ånglok i drift, och i många länder finns de vid museijärnvägar för passagerartrafik eller godstransport. I Storbritannien finns fortfarande Flying Scotsman kvar i drift. I Tyskland anordnas evenemanget "Plandampf" där vissa ordinarie tåg ersätts med ångloksdragna tåg.

 

Utdrag ur Wikipedia.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel: 070-6163553         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved